nvb_spine_sm

Bản dịch tiếng Việt duy nhất có những ưu điểm sau:

 • Bản dịch chính thức

  Kinh Thánh Bản Dịch Mới do một ủy ban phiên dịch gồm mười mục sư được huấn luyện tại Việt Nam lẫn Hoa Kỳ về Hy-bá-Lai và Hy-lạp, đã phục vụ Chúa tại nhiều hội thánh thuộc nhiều giáo phái khác nhau. Các dịch giả đã theo sát những nguyên tắc và thủ tục do hội United Bible Societies và Wycliff Trnaslators đề xướng. Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã được các Đại Chủng Viện, học giả Kinh Thánh, lãnh đạo hội thánh, mục sư trên khắp thế giới chấp nhận.

 • Dịch từ nguyên ngữ

  Kinh Thánh Bản Dịch Mới được chuyển ngữ từ nguyên văn Hy-bá-lai và Hy-lạp sang tiếng Việt hiện đại. Tín hữu có thể dùng Kinh Thánh Bản Dịch Mới như một nguồn tài liệu chính xác để nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời.
  Kinh Thánh Bản Dịch Mới được chuyển ngữ từ bản văn Hy-lạp the Greek New Testament, third Edition, United Bible Societies 1983. Kinh Thánh Cựu Ước được chuyển ngữ từ the Biblia Hebraica Stutgatensia, ấn bản 1983.

 • sang tiếng Việt hiện đại.

  Kinh Thánh Bản Dịch Mới sử dụng tiếng Việt phổ thông cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã được nhiều thành phần người Việt thuộc đủ lứa tuổi, trình độ văn hóa tại ba miền Việt Nam lẫn hải ngoại đọc và công nhận rằng dễ hiểu..

Lịch sử Bản Kinh Thánh Bản Dịch Mới từ năm 1990 đến nay

“Thật là một niềm vui lớn, chúng tôi, ban giám đốc, ban mục sư cố vấn, cộng tác, ban phiên dịch thuộc Vietnamese Bible Inc., hân hạnh thông báo Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã được hoàn tất năm 2001. VBI đã lập một ủy ban xuất bản và bắt đầu sử dụng Arms of Hope, một cơ quan thuộc Arms of Love Inc. làm cơ quan xuất bản Kinh Thánh Bản Dịch Mới ấn bản đầu tiên. Hiện nay VBI là cơ quan giữ bản quyền và xuất bản. “

doc Đọc tiếp

Ủy Ban Phiên Dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới

MSTS Trần Đào, trưởng ban phiên dịch, phối trí chủ biên – (1987 đến nay)
Được thụ phong mục sư hội thánh Tin Lành Việt Nam, hiện là mục sư quản nhiệm hội thánh Báp-tít Việt Nam, Arlington, TX. Mục sư Đào được huấn luyện về cổ ngữ Hy-bá-lai và Hy-lạp; mục sư là thành viên của ban phiên dịch Kinh Thánh hỗn hợp do United Bible Societies lập trước khi hai miền hiệp nhất năm 1975. Mục sư cũng được ban phiên dịch chọn làm trưởng ban phiên dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới. Ban giám đốc VBI với sự đồng ý và chấp thuận của ủy viên cố vấn Unied Bible Societies đã chấp thuận mời mục sư Đào làm trưởng ban phiên dịch và phối trí chủ biên. Mục sư Đào vẫn tiếp tục làm phối trí chủ biên cho Kinh Thánh Bản Dịch Mới và VBI.
Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân – (1987 đến 1994)
Tín hữu hội viên hội thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư quản nhiệm hội thánh Báp-tít Nam Phương tại Westminster, California. Mục sư được huấn luyện về Hy-lạp và Hy-bá-lai.

MSTS Đặng Ngọc Báu – (1995 đến 2000)
Tín hữu hội viên hội thánh Tin Lành Việt Nam. Hiện nay là mục sư thuộc giáo hội United Methodist tại Hoa Kỳ. Mục sư Báu được huấn luyện về Hy-bá-lai và Hy-lạp.

MSTS Nguyễn Hữu Cương – (1992 đến 1996)
Mục sư hội thánh Tin Lành Việt Nam. Hiện nay là Viện Trưởng Union College tại California.
Muc sư Cương được huấn luyện về Hy-bá-lai và Hy-lạp.

Mục sư Nguyễn Xuân Hà (Qua đời)
Tín hữu hội viên hội thánh Báp-Tít Việt Nam. Mục sư quản nhiệm hội thánh Báp-tít Việt Nam tại Dallas, TX. Mục sư được huấn luyện về Hy-bá-lai và Hy-lạp.

MSTS Phạm Thị Xuân Hương– (1994 đến 2001)
Tín hữu của hội thánh Tin Lành Việt Nam. Bà cùng chồng là mục sư Lê Ngọc Cẩn đã quản nhiệm một số hội thánh Mennonite tại Hoa Kỳ. Tiến Sĩ Hương thông thạo về Hy-bá-lai và Hy-lạp. Sau khi hoàn tất Kinh Thánh Bản Dịch Mới, tiến sĩ Hương được mời làm cố vấn phiên dịch Kinh Thánh cho United Bible Societies. Tiến sĩ Hương qua đời năm 2007.

Mục sư Mai Hữu Phước – (1987 đến 1996)
Tín hữu của hội thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư Phước đã quản nhiệm hội thánh Báp-tít tại Hoa Kỳ.
Mục sư Phước được huấn luyện về Hy-lạp.

MSTS Lê Hoàng Phu – (1987 đến 1997, Qua đời)
Mục sư hội thánh Tin Lành Việt Nam. Giáo sư Thần Học Viện Nha Trang, Việt Nam. Mục sư Phu cũng là thành viên của Ban Phiên Dịch Kinh Thánh trước kia tại Việt Nam. Tiến Sĩ Phu thông thạo Hy-bá-lai và Hy-lạp.
MSTS Nguyễn Minh Thắng – (1987 đến 1996)
Mục sư Thắng đã được Chúa cảm thúc phát động dự án dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới; nên có thể nói rằng ông là người khởi xướng dự án này. Ông là hội viên của hội thánh Tin Lành Việt Nam; được thụ phong mục sư Báp-tít tại Hoa Kỳ. Mục sư Thắng được huấn luyện về Hy-bá-lai và Hy-lạp.

Mục sư Nguyễn Thỉ – (1987 đến 1994)
Mục sư thuộc hội thánh Tin Lành Việt Nam. Hiện Mục sư Thỉ đang quản nhiệm một hội thánh tại Orange County, California. Mục sư Thỉ cũng là một thành viên trong ban phiên dịch hổn hợp trước đây tại Việt Nam. Mục sư Thỉ được huấn luyện về Hy-lạp.

Ghi chú: Một số người phiên dịch cũng làm chủ biên cho một số sách tùy theo sở trường của mình.  Những người phiên dịch đều được hội Wycliff Translators (SIL) huấn luyện về nguyên tắc phiên dịch Kinh Thánh. Mỗi sách sau khi dịch được cố vấn phiên dịch của United Bible Societies giám sát và hội VBI chấp nhận.