scenes_2

Xin hợp tác với chúng tôi để truyền bá Lời Chúa

Chúng tôi yêu mến dân tộc Việt Nam và người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Xin hãy dự phần cùng chúng tôi để cung cấp Lời Chúa cho những người mong muốn và những ai cần.
Số lượng Kinh Thánh Bản Dịch Mới đã được xuất bản và phân phối:

  • Kinh Thánh: 390,000

  • Tân Ước: 1,255,000

  • Các sách từ Tân Ước: 200,000

Tất cả Kinh Thánh , Tân Ước và sách nhỏ từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới đều được in tại Việt Nam và đã được đăng ký hợp pháp tại Việt Nam.

home Hội Thánh Tư Gia

Nhiều mục sư hội thánh tư gia đã yêu cầu cho toàn thể hội thánh mình được sử dụng Kinh Thánh Bản Dịch Mới thay cho bản truyền thống.

office Hội Thảo Huấn Luyện Kinh Thánh

Hiện nay chưa có bao nhiêu đại học Thánh Kinh và đại chủng viện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Vì thế nhiều người phục vụ Chúa khao khát được học hỏi thêm về Lời Chúa.

world 2nd Mission

2nd Mission là một mục vụ cộng tác đã sử dụng Phúc Âm Giăng từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới để truyền bá Phúc Âm cho sinh viên đại học và giới chuyên gia tại Việt Nam.
world 2ndmission.com | book theroadtosuccess.vn

gift Hỗ trợ mục vụ VBInc.

Mọi sự dâng hiến bằng check, cashier’s check hay money order, xin gởi về địa chỉ:
Vietnamese Bible, Inc.
Hộp thư Box 61, Midland, Texas USA 79702-0061

gift Dâng hiến bằng trực tuyến


Vietnamese Bible Inc Là cơ quan truyền giáo vô vị lợi 501 (c) 3 . Mọi sự dâng hiến đều được miễn thuế.