Kinh Thánh Bản Dịch Mới

Kinh Thánh Bản Dịch Mới do một ủy ban phiên dịch gồm những mục sư đã được hai cơ quan phiên dịch Kinh Thánh quốc tế huấn luyện chuyển ngữ sang tiếng Việt hiện đại.

Kinh Thánh Bản Dịch Mới được dịch từ nguyên ngữ Hy-bá-lai và Hy-lạp dưới sự hướng dẫn của United Bible Societies.

question Những Ưu Điểm của Bản Dịch Mới

nvb_bible_qtr

world Kinh Thánh Bản Dịch Mới được dùng để chia sẻ về Chúa Giê-su tại Việt Nam.

Kinh Thánh Bản Dịch Mới được hình thành để thực hiện khải tượng về Việt Nam, tức là chia sẻ về Chúa Giê-su cho người Việt tại Việt Nam và trên khắp thế giới.
Xin hãy tìm hiểu để biết chúng tôi đã và đang làm những gì và xin tham gia, hợp tác với chúng tôi truyền bá Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giê-su để đem người Việt về cùng Chúa.  
world Những cơ hội phục vụ Chúa

book  Hãy trang bị chính mình và người khác bằng tri thức Kinh Thánh.

Nhiều người phục vụ Chúa khao khát được trang bị đầy đủ và chính thống.  Tuy nhiên tại Việt Nam chúng ta còn thiếu rất nhiều trường Cao Đẳng và Đại Chủng Viện Kinh Thánh đạt tiêu chuẩn quốc tế.  Ngoài ra tín hữu Việt Nam cũng cần nhiều tài liệu dưỡng linh.Vietnamese Bible Inc. cung cấp Kinh Thánh Bản Dịch Mới, Kinh Thánh song ngữ Việt-Anh, các tài liệu tĩnh nguyện, giải nghĩa Kinh Thánh và Kinh Thánh nghiên cứu để trang bị người phục vụ Chúa. Các cơ quan hợp tác với VBI cũng sử dụng Kinh Thánh Bản Dịch Mới trong những tài liệu huấn luyện và truyền giáo của họ.
book Sách & sách điện tử


The NVB is a translation that carefully retains the meaning of the original texts, but yet is expressed in clear, natural Vietnamese.

Translation Consultant-United Bible Societies